American English

I am not represented by my government. 
You are not represented by your government. 
He is not represented by his government. 
She is not represented by her government. 
One is not represented by one’s government. 
We are not represented by our government. 
They are not represented by their government.

[C(aius)] Acu[ti]us [-] f(ilius) Ter(etina) / hoc venit primus / a(nte) d(iem) V K(alendas) Septembris(!) / Q(uinto) Fabio C(aio) Licinio co(n)s(ulibus) / Γάϊος Ἀκούτιος // M(arcus) Claudius Varus // Sp(urius) Varaeus N(umeri) f(ilius) / hoc venerunt / a(nte) d(iem) V K(alendas) Septem(bres) co(n)s(ulibus) / Romae Q(uinto) Fabio C(aio) Li[cinio]

1 § 1 EGO?-mi? ha-…DEUS?.SOL?-x-si?-na ha+ra/i-ha+r[a/i-…] MONS-ti-i “‹X›”(-)u-nú-nú-ha ADORARE? AUDIRE.MI ka-ru-pa-ni-za

KULULU lead strip 3 (+ frag. 2): Side i — register 1 · […] [1] DOMUS-z[a] 4 VIR-zi 2 FEMINA 1 BOS-sa [I]nu-nu-sa 1 DOMUS-za 1 VIR-ti-sa 2 FEMINA 3 BOS (I)ha-nu-wa/i-sá 1 DOMUS-za 5 VIR-sa 2 FEMINA-zi (I)ta-sá 1 DOMUS-za 3 VIR 2 FEMINA (I)la-hi-ia-sá 1 DOMUS-za 3 VIR-ti-zi 2 FEMINA-ti-sa

yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.
frā.mē. mrūtē. yaϑā. ahū.
vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:
aϑā. ratuš. ašā t cīt . haca. frā.
ašauua. vī δuuå. mraotū:
ašə m. Vohū (3x)
yaϑā. ahū. vairiiō. (2x)